fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

OC budynków rolniczych

Każda osoba posiadająca bądź obejmująca w posiadanie gospodarstwo rolne ma obowiązek wykupić ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa. Zakres ubezpieczenia obejmuje ochronę między innymi od wiatru, ognia czy wody.

Sprawdź jak działa polisa budynków rolnych.

Kwestie ubezpieczenia budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zostały opisane w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć jest budynek o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekty pozbawione tych walorów nie są budynkami rolniczymi w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Budynek, który spełnia te warunki podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Przy zakupie ubezpieczenia wartość każdego z budynków – a więc suma ubezpieczenia – ustalana jest dla każdego budynku z osobna. W trakcie ustalania wysokości sumy ubezpieczenia biorą udział zarówno ubezpieczający, jak i agent ubezpieczeniowy. Budynek może być ubezpieczony na dwa sposoby: w wartości rzeczywistej, a więc w wartości w stanie nowym ustalonej na dzień zawierania umowy, którą to wartość pomniejsza się o stopień zużycia budynku oraz w wartości nowej. Ubezpieczenie w wartości nowej możliwe jest jedynie w odniesieniu do budynków nowych lub takich, których stopień zużycia w dniu wystawienia polisy nie przekracza 10%.

W miejscu tym warto pochylić się nad tematyką stopnia zużycia budynku, gdyż jest to pole na tle którego ubezpieczyciele najczęściej starają się zaniżyć należne odszkodowanie. Żywotność budynku na te cele ustala się na 100 lat, zaś każdy rok od daty powstania budynku odpowiada 1% i tak np. budynek postawiony w 1969 r. w roku 2019 będzie zużyty w 50%. Stopień zużycia technicznego zostaje wskazany w polisie i według niego ustalona zostaje wysokość składki. Niestety częsta praktyką ubezpieczycieli jest ponowne ustalanie stopnia zużycia technicznego po powstaniu szkody. Doprowadza to do sytuacji, w której ubezpieczyciel stosuje dwukrotnie to samo potrącenie, co jest – nie bójmy się tego słowa – jawnym oszustwem, żerującym na ludzkiej nieświadomości.

Kolejnym elementem, na podstawie którego ubezpieczyciel próbuje pomniejszyć należne odszkodowanie jest, tak jak w przypadku szkód komunikacyjnych, stosowanie niezasadnych korekt w kosztorysie.

Przez wiele lat praktyki nasi specjaliści wywalczyli należne dopłaty dla setek rolników. Ci, którzy nie mieli siły bądź ochoty na długi proces przed Sądem otrzymali od nas ofertę odkupu szkody, które były akceptowane z uśmiechem na twarzy.

Jesteś rolnikiem i w ostatnich 3 latach doświadczyłeś szkody w nieruchomości. Skontaktuj się z nami a sprawdzimy czy należą Ci się dodatkowe pieniądze.

Facebook
Twitter
LinkedIn