fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Wypłata odszkodowania z oc sprawcy

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego jest możliwa do uzyskania stosunkowo szybko – nawet po miesiącu. By jednak tak się stało, musisz skontaktować się z ubezpieczycielem i przekazać mu wszystkie potrzebne dane do wniosku o likwidację szkody. Skontaktować musisz też się z rzeczoznawcą. Jeśli przykładowo doszło do zwykłej stłuczki, odszkodowaniem może być po prostu bezpośrednia likwidacja zaistniałej szkody. Jeśli będziesz wiedział, co robić i jak postępować, uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy może być naprawdę proste i szybkie. Okazuje się, że najlepiej uderzyć do zakładu ubezpieczeniowego sprawcy, a nie Twojego. To na nim ciąży większość formalności. Możesz też przekonać się, jak działają firmy odzyskujące odszkodowania i to im pozostawić ten problem do załatwienia.

Wniosek o likwidację szkody – potrzebne dane

Najpierw ubezpieczyciel musi uzyskać wszystkie potrzebne dane na temat uczestników wypadku lub kolizji, a także ich pojazdów. W tym numer polisy OC sprawcy. We wniosku muszą być opisane dokładnie okoliczności zdarzenia, których kształt i przebieg potwierdzają zgodnie obie strony. W razie sporu, konieczne jest wezwanie policji oraz znalezienie wiarygodnych świadków zdarzenia. Jeśli doszło do obrażeń ciała sprawcy lub poszkodowanego, wezwanie policji jest bezwzględnie wymagane.

wypłata odszkodowania z OC sprawcy

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Rola rzeczoznawcy

W momencie wpłynięcia kompletnego wniosku o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy, sprawą zajmuje się ubezpieczyciel. To on też kieruje do poszkodowanego rzeczoznawcę, który ma na za zadanie określić poziom szkody, wycenić go oraz sporządzić kosztorys. Uwzględnia on ceny oryginalnych części, co jest szczególnie ważne, jeśli pojazd nadal jest na gwarancji. W kosztorysie mogą zostać uwzględnione ceny części zamiennych, jeśli to właśnie takowe uległy zniszczeniu lub gdy poszkodowany wyraża na to zgodę.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy już po miesiącu

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy najczęściej trafia na konto poszkodowanego w przeciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Ten okres może się wydłużyć najdalej do 90 dni i dzieje się tak, gdy dochodzi do wątpliwości lub sporów. Bardzo rzadko, ale jednak, zdarza się, że dochodzi do procesu karnego lub cywilnego. W tym wypadku termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy uzależniony jest od decyzji sądu i terminu jej wydania. Musisz pamiętać, że w procesie o uzyskanie wypłaty o odszkodowanie z OC sprawcy, trzeba zadbać o dwie sprawy:

  • rzetelne udokumentowanie zdarzenia i poniesionej szkody,
  • znajomość i świadomość przepisów.

Pamiętaj też, że od decyzji ubezpieczyciela zarówno Ty jak i sprawca możecie się odwołać.

Bezpośrednia likwidacja szkody

Poszkodowany może wybrać dwie formy rozliczenia – gotówkową i bezgotówkową. Ta pierwsza to po prostu przelanie określonej kwoty odszkodowania na konto poszkodowanego. Ta druga polega na wskazaniu konkretnego warsztatu, w którym pojazd zostanie naprawiony. Wtedy ubezpieczyciel rozlicza się właśnie z tym podmiotem. Inną formą załatwienia sprawy jest bezpośrednia likwidacja szkody – BLS. W tym wypadku występujesz do własnego ubezpieczyciela, a ten bez Twojego udziału załatwia sprawę z ubezpieczycielem sprawcy. Ta droga jest wybierana w przypadku drobnych stłuczek i kolizji, w których nie doszło do uszczerbku na zdrowiu i życiu. Nie tylko procedury są prostsze, ale i wypłata odszkodowania z OC sprawcy następuje szybciej.

A jeśli doszło do uszczerbku na zdrowiu?

Sprawa komplikuje się, gdy w wyniku kolizji dochodzi do uszczerbku na zdrowiu uczestników zdarzenia. Tyczy się to zarówno kierowców jak i pasażerów. Wypłata odszkodowania z OC sprawcy obejmuje wtedy nie tylko uszkodzenie pojazdu, ale także koszty leczenia i rehabilitacji oraz koszty wynikające z pogorszenia się warunków bytowych osoby poszkodowanej. Chodzi m.in. o wynajęcie opiekunki na czas pobytu w szpitalu, zadośćuczynienie za śmierć rodzica.