fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Zadośćuczynienie po śmierci matki

Śmierć mamy to jedna z najboleśniejszych chwil, która może nas dotknąć. Zwłaszcza jeśli śmierć następuje nagle, a Ty jesteś jeszcze dzieckiem. Okazuje się, że poza wszystkim można wtedy postarać się o zadośćuczynienie po śmierci matki. Świadczenie, które choć w pewnym stopniu rekompensuje straty moralne i materialne. O takie świadczenie możesz się ubiegać nawet w życiu dorosłym, o ile od śmierci mamy nie upłynęło 20 lat.

Kiedy przysługuje zadośćuczynienie po śmierci matki?

Tego typu świadczenie należy się dzieciom zmarłej matki, jeżeli do jej śmierci doszło wskutek zawinionego działania osoby trzeciej lub podmiotu. Oznacza to nie tylko świadome morderstwo, ale też wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy, błąd medyczny lub inne okoliczności, które w ostateczności doprowadziły do śmierci matki.

Kto może się ubiegać o odszkodowanie za śmierć mamy?

Wedle Kodeksu Cywilnego tego typu roszczenia przysługują osobom najbliższym, w tym wypadku dzieciom i to bez względu na ich wiek w chwili śmierci matki. Stopień pokrewieństwa i siła więzi psychicznych są jednymi z istotniejszych czynników decydujących o wysokości wypłaconego zadośćuczynienia. Podobnie jak intensywność i długość doznawanych krzywd psychicznych oraz materialnych. Co ważne – zadośćuczynienie po śmierci matki przysługuje nie tylko biologicznym dzieciom zmarłej, ale także dzieciom drugiego małżonka, dzieciom przysposobionym lub wychowywanych w ramach rodziny zastępczej. Jeśli rodzic w imieniu dziecka zawarł sądową lub pozasądową ugodę, dorosłe już dziecko ma następnie prawo do podważenia jej i usiłowania uzyskania wyższego zadośćuczynienia.

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Zadośćuczynienie po śmierci matki a niepełnoletnie dzieci

Oczywiście prawo do zadośćuczynienia mają także, a może przede wszystkim, dzieci małoletnie. Przeważnie to właśnie w tym wypadku wypłaty są jeszcze wyższe. Wynika to z tego, że nagła utrata matki w tym wieku jest najbardziej dotkliwa. W postępowaniu o dochodzenie odszkodowań dzieci niepełnoletnie są reprezentowane przez drugiego z rodziców. To on w ich imieniu zawiera umowy z kancelarią, udziela pełnomocnictw i to on w imieniu dzieci odbiera uzyskane zadośćuczynienie po śmierci matki oraz wszystkie inne odszkodowania.

O jakie zadośćuczynienie po śmierci matki możesz się ubiegać?

Zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę strat moralnych i cierpień, które wywołuje śmierć tak niezwykle bliskiej osoby, jaką jest matka. Krzywdy te nie są łatwe do wycenienia i na ogół rozumie się je jako ból psychiczny, a także cały szereg następstw, które ta śmierć wywołała. Zwłaszcza jeśli dzieci nie są pełnoletnie, matka była jedynym ich żywicielem a śmierć była nagła i niespodziewana. Z racji tego, że zadośćuczynienie za śmierć matki w wypadku komunikacyjnym jest świadczeniem jednorazowym, musi uwzględniać ogół strat i cierpień dziecka.

Odszkodowanie za nagłe pogorszenie sytuacji życiowej

Śmierć matki to nie tylko ból psychiczny i poczucie pustki. To także niekiedy bardzo wymierne straty życiowe. Matka nie będzie mogła już wychowywać, pomóc w nauce czy w przyszłym życiu. Dziecko ma prawo do odszkodowania pieniężnego, które ma na celu zrekompensować wydatki na naukę czy wysiłki w pojęciu pracy. Takie odszkodowanie należy Ci się także w życiu dorosłym, o ile nie minęło 20 lat od śmierci mamy.

Koszty pogrzebu, leczenia a nawet stypy

Dorosłe dziecko ma prawo do zwrotu kosztów pochówku, zakupu odzieży żałobnej czy organizacji przyjęcia pożegnalnego. O ile poniosło te koszty z własnej kieszeni. Możesz o taki zwrot ubiegać u podmiotu odpowiedzialnego za śmierć matki. Oprócz tego należny jest Ci zwrot kosztów leczenia czy terapii psychologicznej dziecka, które nie potrafiło poradzić sobie z traumą rozstania z mamą.

Renta jako zadośćuczynienie po śmierci matki

Z racji tego, że matka ma obowiązek alimentacyjny wobec dziecka – mówiąc wprost, ma obowiązek je utrzymywać, jej śmierć powoduje uszczuplenie źródła tego utrzymania. Tym samym dziecku należy się renta. Należy się ona aż do momentu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowej i możliwości samodzielnego utrzymywania się. Co ważne, renta należy się dziecku niezależnie od tego, czy drugi rodzic żyje, zarabia lub jest w stanie utrzymać dziecko. 

Zadośćuczynienie po śmierci matki - pomocpowypadkowa
Śmierć osoby bliskiej należy do najcięższych chwil w życiu każdego człowieka, zwłaszcza jeżeli nadchodzi niespodziewanie, w skutek tragicznego zdarzenia. Wiemy, że nie są to chwile, w których zastanawiamy się nad przyszłością czy aktualnymi zobowiązaniami. Jednakże nie można gubić z pola widzenia bezpieczeństwa finansowego, zarówno dzieci, rodziny jak i swojego własnego. W tych trudnych chwilach oferujemy Ci naszą pomoc wolną od opłat wstępnych. Zajmiemy się uzyskaniem dla Ciebie i Twojej rodziny należnego zadośćuczynienia, odzyskamy dla Ciebie poniesione koszty pogrzebu, przeanalizujemy czy Tobie bądź Twoim dzieciom przysługuje renta z tytułu pogorszonej sytuacji życiowej.
  • Uzyskamy dla Ciebie pełne należne zadośćuczynienie
  • Ustalimy, czy należy Ci się renta
  • Odzyskamy koszty poniesione na pogrzeb
  • Wypłacimy Ci zaliczkę jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej
Sprawimy, że dzięki nam będziesz mógł się skupić na adaptacji do nowej sytuacji życiowej bez obaw finansowych. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji finansowej natychmiast wypłacimy Ci zaliczkę tytułem przyszłego zadośćuczynienia. Jeśli od śmierci bliskiej Ci osoby upłynęło nawet 20 lat wciąż jest szansa na uzyskanie należnego Ci zadośćuczynienia Polskie sądy zasądzają coraz wyższe kwoty na rzecz osób, które utraciły osoby bliskie na skutek tragicznych wypadków. Towarzystwa Ubezpieczeń z pełną świadomością zaniżają wypłacane kwoty, jednak nasi prawnicy wiedzą jak przeciwdziałać tym praktykom i uzyskiwać dla naszych Klientów najwyższe kwoty. Jeśli chcesz wrócić na naszą stronę główną kliknij w poniższy link: www.pomocpowypadkowa.com