fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Odszkodowania powypadkowe w pracy

Praca stanowi znaczną część życia każdego z nas, spędzamy w niej coraz więcej czasu, a jak mówi przysłowie „wypadki chodzą po ludziach”. Wypadek przy pracy – Wiele osób, które uległy wypadkowi w pracy nie zdaje sobie sprawy, iż poza jednorazowym odszkodowaniem z ZUS należy im się również zadośćuczynienie i odszkodowanie od pracodawcy, a w praktyce od Towarzystwa Ubezpieczeń, które w dacie wypadku udzielało ochrony ubezpieczeniowej pracodawcy.

Co więcej, większość z nas nie ma świadomości, że jako wypadek przy pracy są również kwalifikowane:

  • w drodze do pracy
  • w drodze z pracy
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia

Ani pracodawcy, ani pracownicy nie chcą, aby w pracy dochodziło do wypadków. Czasami jednak trudno jest uniknąć wypadków przy pracy. Kto zatem płaci i odpowiada za powstałą szkodę? Jak wyglądają odszkodowania powypadkowe w pracy?

W związku z tym pojawia się również pytanie, czy w razie wypadku przy pracy wypłacane jest odszkodowanie za ból i cierpienie. Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było wypłacić odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy i jaki jest cel tej metody płatności?

Prawo do wypłaty odszkodowania za ból i cierpienie w razie wypadku przy pracy?

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie ma zadowolić ofiarę wypadku i zrekompensować mu ból spowodowany przez kogoś innego. Jednak w razie wypadku przy pracy zwykle nie można wskazać wyraźnego winowajcy. Tu sytuacja wygląda inaczej, jeśli wypadek jest spowodowany naruszeniem obowiązków przez pracodawcę, m.in. w zakresie bezpieczeństwa pracy. Ale również tutaj należy podjąć decyzję w każdym przypadku indywidualnie, czy rzeczywiście istnieje roszczenie o odszkodowanie za ból i cierpienie.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy? Odszkodowania powypadkowe w pracy

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe to tematy obecne w życiu większości pracowników. Każdego roku dochodzi do około 700 000 wypadków, z jednym zgonem co 3 godziny i 40 minut. Zdarzenia te powodują również poważne następstwa, które szkodzą lub uniemożliwiają profesjonalistom kontynuowanie ich działalności. W takich sytuacjach pracownik ma prawo dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy. Ale czy wiesz, jak działa ten proces? Skontaktuj się z nami i dowiedz się wszystkiego.

Co to jest wypadek przy pracy?

Po pierwsze, aby zrozumieć temat odszkodowań za wypadki przy pracy, pracownik musi znać pojęcie tych zdarzeń. Każde naruszenie zdrowia pracownika powstałe w wyniku wykonywania zawodu może być uznane za wypadek przy pracy. Obejmuje to na przykład choroby ciała lub choroby psychiczne – takie jak depresja i lęk.

Tak zwane choroby zawodowe – w tym na przykład powtarzające się urazy przeciążeniowe lub zaburzenia osteomolekularne związane z pracą – są również uważane za wypadki związane z pracą. Ponadto to samo dotyczy wypadków w drodze do pracy, do których dochodzi, gdy pracownik dojeżdża z domu do pracy lub odwrotnie.

Wypadek przy pracy – odszkodowania powypadkowe w pracy

Wyżej wymienione zdarzenia, w zależności od szkody wyrządzonej zdrowiu pracownika, stają się przedmiotem roszczenia o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Wcześniej jednak należy zauważyć, że pracownik dotknięty wypadkiem lub chorobą w pracy jest objęty ochroną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Innymi słowy, jest to organ odpowiedzialny za wypłatę zasiłku wypadkowego w przypadku dłuższej nieobecności i ewentualnej renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy – lub śmierci, w przypadku osób pozostających na utrzymaniu.

Pracodawca może jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za wypadek przy pracy. Dobrowolne działanie lub zaniechanie, zaniedbanie lub lekkomyślność, które naruszają prawo i wyrządzają komuś krzywdę, nawet jeśli mają charakter wyłącznie moralny, stanowi czyn niedozwolony. Oznacza to, że ktokolwiek to popełnia, ma obowiązek go naprawić.

To właśnie z tego powodu wypadek przy pracy może generować roszczenie o odszkodowanie. Sprawdź też informacje o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. W kalkulacji naprawy tego typu uwzględnimy pomiar szkody poniesionej przez profesjonalistę. Uwzględniony zostanie na przykład zakres szkód materialnych, moralnych i estetycznych.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy uwzględnia jakie szkody?

Fundamentalną kwestią dla zrozumienia roszczenia o odszkodowanie pracownicze za wypadki są kategorie szkód brane pod uwagę w tym procesie. Trzy główne szkody, przytaczane przez prawników, to szkody materialne, moralne i estetyczne.

 

Wywalczymy dla Ciebie pełne należne zadośćuczynienie, odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, opiekę osób trzecich, dojazdy do placówek medycznych. Jeśli okoliczności będą tego wymagać, uzyskamy dla Ciebie właściwą rentę.

Bez opłat wstępnych i ponoszenia kosztów możesz liczyć na wsparcie zespołu doświadczonych prawników. Którzy uzyskają dla Ciebie wszelkie należne Ci świadczenia.

Nie musisz obawiać się tego, że narazisz się swojemu pracodawcy. Gdyż obecnie zdecydowana większość przedsiębiorców posiada wykupione polisy odpowiedzialności cywilnej. Dzięki czemu kierujemy wszelkie roszczenia do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń, które dokona wszelkich wypłat zamiast Twojego pracodawcy.

Jeśli chcesz wrócić na naszą stronę główną kliknij w poniższy link:

www.pomocpowypadkowa.com