fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych Warszawa

Po wypadku samochodowym poszkodowanym przysługuje zwrot kosztów naprawy przez przeciwną firmę ubezpieczeniową pojazdu. Ale pokrywane są również koszty leczenia i można ubiegać się o odszkodowanie za ból i cierpienie. Na czas naprawy możesz wypożyczyć samochód lub wybrać odszkodowanie za utratę użytkowania. Istnieją jednak pewne zasady, których należy przestrzegać, jeśli chodzi o odszkodowanie, ponieważ nie wszystko jest zwracane. Najkorzystniej wynająć firmę, która zajmie się odzyskiwaniem odszkodowań komunikacyjnych na terenie miasta Warszawa, by usprawnić ten proces i odciążyć Cię w tym stresującym czasie.

Wypadek samochodowy jest niewygodny dla wszystkich zaangażowanych. Oprócz strachu, poszkodowani mogą doznać obrażeń, być nieobecni w pracy, a nawet mieć długotrwałe problemy zdrowotne. Ponadto czasami mogą pojawić się wysokie koszty z powodu uszkodzenia pojazdów, których to dotyczy. Musisz zająć się naprawami, przy większych uszkodzeniach możesz nie być w stanie korzystać z pojazdu przez długi czas. W najgorszym przypadku możesz nawet potrzebować nowego samochodu.

Niestety nikt nie jest w stanie oszczędzić Ci niedogodności związanych z wypadkiem, ale przynajmniej Ty jako poszkodowany masz prawo do odszkodowania w różnych dziedzinach.

Odszkodowanie to rekompensata finansowa za szkody materialne i niematerialne, takie jak uszkodzenie mienia i obrażenia ciała. Odszkodowanie za szkody jest prawnie umocowane w Kodeksie Cywilnym.

dochodzenie odszkodowania z oc sprawcy - Pomocpowypadkowa

Kto otrzyma od kogo odszkodowanie? Odzyskiwanie odszkodowań majątkowych

Co do zasady poszkodowany, który nie ponosi winy za wypadek, otrzymuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Kto jest winny, można zwykle wyjaśnić na podstawie ustawy o ruchu drogowym.

We wszystkich wypadkach, w których doszło do poważnych szkód lub osób, które zostały ranne, należy zadzwonić na policję, aby wyjaśnić, kto ponosi winę. Czasami po obu stronach dochodzi do niewłaściwego postępowania. Następnie można sprawdzić, czy możesz dochodzić roszczeń o odszkodowanie przynajmniej za część szkody. Zwykle Twoją stroną roszczącą nie jest druga strona biorąca udział w wypadku, ale jej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pojazdu.

Jeśli sam spowodowałeś wypadek, Twoje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pojazdu obejmuje szkody wyrządzone drugiej stronie uczestniczącej w wypadku. Za naprawę własnego samochodu zapłacisz tylko wtedy, gdy masz wykupione ubezpieczenie AC.

Takie szkody zostaną zrekompensowane

Przede wszystkim przeciwna firma ubezpieczeniowa płaci za naprawę Twojego samochodu. Jednak wszelkie koszty leczenia i koszty wynajmu samochodu są również pokrywane, jeśli w wyniku wypadku nie możesz korzystać z własnego samochodu. W niektórych przypadkach możesz również ubiegać się o odszkodowanie za ból i cierpienie. Możemy również zając się taką usługą jak odzyskiwanie odszkodowań majątkowych

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Odszkodowanie za obrażenia ciała – Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych Warszawa

Jeśli jako poszkodowany doznasz obrażeń, a tym samym szkody niematerialnej, masz prawo do odszkodowania za ból i cierpienie po wypadku samochodowym. Służy zadośćuczynieniu za doznane obrażenia lub wstrząsy i jest niezależny od kosztów leczenia, które są również objęte ubezpieczeniem OC drugiej strony uczestniczącej w wypadku. Jeśli częściowo ponosisz winę za obrażenia i np. nie zapiąłeś pasa bezpieczeństwa, otrzymana kwota zostanie zmniejszona.

Koszty naprawy i holowania

Koszty naprawy i holowania są zwracane poszkodowanemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe drugiej strony. Jeśli Twój samochód nie jest już sprawny po wypadku i musi być holowany, koszty pokryje przeciwna firma ubezpieczeniowa, jeśli jesteś poszkodowanym. Przejmowane jest jednak tylko holowanie do najbliższego warsztatu, a nie do Twojego miejsca zamieszkania lub wybranego przez Ciebie warsztatu, który jest dalej.

Możesz wnioskować również o odszkodowanie za koszty wynajmu samochodu, utratę użytkowania i koszty leczenia oraz przypadki specjalnie. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na ten temat.