fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Odzyskiwanie odszkodowań OC Warszawa

W przypadku szkody komunikacyjnej koszty naprawy pojazdu ponosi osoba odpowiedzialna za wypadek. Jeżeli więc miała ważną polisę ubezpieczeniową, pieniądze na zrekompensowanie strat zostaną wypłacone w ramach jej ubezpieczenia. Wysokość przyznanej kwoty zależy od wyceny sporządzonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które podejmuje decyzję o wypłacie (lub nie) pieniędzy. Dlatego procedurę rozpoczyna od zapoznania się z sytuacją i okolicznościami wypadku oraz oszacowania strat. Po zgłoszeniu sprawy do firmy ubezpieczeniowej ma ona 30 dni na odniesienie się wniosku poszkodowanego i wydanie decyzji. Zdarza się jednak, że zaproponowana kwota nie odpowiada naszym oczekiwaniom i okazuje się niewystarczająca na pokrycie wielu kosztów związanych z przywróceniem pojazdu do stanu sprzed wypadku.

Odzyskiwanie odszkodowań OC – czy można się odwołać od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego?

Oczywiście – od decyzji ubezpieczyciela można odwołać się w ciągu 3 lat od momentu zapoznania się z tym dokumentem przez osobę poszkodowaną. Nie ma więc znaczenia, czy postanowimy podjąć takie działania na etapie kosztorysu, tuż po wypłacie odszkodowania, czy nawet wiele miesięcy po jego uzyskaniu. Warto jednak gromadzić faktury czy potwierdzenia wydatków, które będą stanowiły niepodważalny dowód na to, że zaproponowana kwota jest nieadekwatna do realiów i nie pokrywa kosztów naprawy szkody. W firmie Pomoc Powypadkowa wiemy, że wypadek komunikacyjny kosztuje naprawdę dużo nerwów, a walka z towarzystwem ubezpieczeniowym bywa dla osób poszkodowanych czasochłonnym, trudnym i stresującym przeżyciem. Dlatego służymy Ci pomocą na każdym etapie odzyskiwania odszkodowań OC. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, dla której najważniejsi są ludzie.

Wypłata odszkodowania z OC – Odzyskiwanie odszkodowań

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy w przypadku kolizji, gdy żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń, jest możliwa wtedy, gdy zostanie ustalona wina konkretnego użytkownika drogi. W przypadku ewidentnej odpowiedzialności jednej z osób kierowcy mogą spisać oświadczenie, do którego nie jest nawet potrzebne wzywanie policji. Sam dokument wystarczy, by potem dochodzić swoich roszczeń. Jeśli jednak wina nie jest oczywista lub jeden z uczestników zdarzenia nie zgadza się z wersją wydarzeń drugiego uczestnika, konieczne będzie wezwanie służb i ustalenie okoliczności kolizji. W sytuacje wypadku, kiedy doszło do urazów i jakakolwiek osoba doznała uszczerbku na zdrowiu, wspólnie spisane oświadczenia nie będzie wystarczające. Konieczna jest wtedy interwencja policji, która przeprowadzi obowiązkowe procedury. Im szybciej zgłosisz się do towarzystwa ubezpieczeniowego, tym szybciej możliwe będzie wydanie decyzji oraz wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Pamiętaj jednak, że jeżeli do wypadku doszło już jakiś czas temu, nadal możesz starać się o otrzymanie rekompensaty finansowej. Prawo przewiduje, że masz na to 3 lata, a jeżeli do zdarzenia doszło w wyniku przestępstwa, czas ten jest odpowiednio dłuższy i wynosi 20 lat. Nie zawsze jednak wysokość przyznanego odszkodowania okazuje się satysfakcjonująca. Wtedy warto zawalczyć o swoje i odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Pomoc Powypadkowa – odzyskiwanie odszkodowań OC Warszawa

Naszą firmę tworzy zespół doświadczonych i empatycznych ludzi, którzy w każdą sprawę wkładają całe serce i którym zależy na dobru klientów. Na pokładzie mamy prawników, rzeczoznawców, lekarzy oraz byłych pracowników towarzystw ubezpieczeniowych. I to nasz największy atut, ponieważ mamy wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin, możemy wykorzystać to do udzielania kompleksowej pomocy i okazywania jak największego wsparcia. Znamy od podszewki praktyki towarzystw ubezpieczeniowych i pomogliśmy już setkom klientów w dochodzeniu roszczeń. Zajmujemy się odzyskiwaniem odszkodowań OC w Warszawie – zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie strat materialnych oraz leczenia.