fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Odszkodowanie powypadkowe z własnego OC

Odszkodowanie powypadkowe z własnego OC – co powinieneś wiedzieć jako ofiara lub sprawca wypadku?

Nie chcesz tego, ale może się to zdarzyć każdemu i każdego dnia. Chcesz podnieść i zobaczyć cenny wazon swojej dziewczyny ze stołu, potykasz się, a wazon zostaje rozbity na milion kawałków. Na przejściu dla pieszych kierowca nie zauważył Twojego dziecka i zostało ono potrącone przez samochód. Ale kiedy ponosisz odpowiedzialność za szkody? A kiedy sam masz do tego prawo? Dajemy Ci przegląd najważniejszych rzeczy, na które zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę.

Odszkodowanie powypadkowe z własnego OC

Odszkodowanie powypadkowe to odszkodowanie, jakie można uzyskać po zdarzeniu, które uszkadza osobę lub jej mienie w wyniku zawinionego, lub niedbałego zachowania. Osoba, która spowodowała szkodę, jest zatem odpowiedzialna za szkody i musi za to zapłacić. W przypadku szkody na osobie istnieje tak zwana rekompensata za ból i cierpienie. Jest to rekompensata finansowa w przypadku:

  • uszkodzenia ciała,
  • nieuzasadnionego stresu psychicznego,
  • lub naruszenia samostanowienia seksualnego.

Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, masz prawo do odszkodowania za ból i cierpienie, jeśli doznane przez Ciebie obrażenia i powstały ból zostaną poświadczone przez lekarza. Możesz ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe z własnego OC. Jeżeli sam jesteś przyczyną wypadku, musisz w zamian zapłacić poszkodowanemu odszkodowanie.

odszkodowanie powypadkowe z własnego OC - Pomocpowypadkowa

Jakie odszkodowanie powypadkowe z własnego OC należy zapłacić?

To, czy i jakie odszkodowanie musi zapłacić sprawca, zależy od wielu czynników. To zawsze wymaga indywidualnej oceny lekarskiej. Z jednej strony orzeczenie opiera się na rodzaju i czasie trwania urazu, z drugiej strony w ocenie uwzględnia się również okres niezdolności do pracy oraz długoterminowe konsekwencje psychologiczne. Wypadki z udziałem nieostrożnych dzieci, zwłaszcza na drodze, mogą szybko skutkować wysokimi roszczeniami o odszkodowanie. Ponieważ jednak dzieci poniżej 13 roku życia nie odpowiadają za siebie, nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za wypadek. Dlatego w szczególności młodzi kierowcy i rowerzyści oraz ich rodzice powinni bezwzględnie posiadać prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i własne odszkodowanie powypadkowe

Twoje prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej generalnie reguluje roszczenia z tytułu szkód wynikających z:

  • obrażeń ciała,
  • uszkodzenia mienia,
  • strat finansowych,
  • lub uszkodzenia wynajmowanej nieruchomości.

Oznacza to, że ubezpieczenie obejmuje codzienne ryzyka, które mogą pojawić się w Twoim życiu prywatnym wobec osób trzecich. Jeśli więc uszkodziłeś osobę trzecią, ubezpieczenie OC sprawdzi, czy jest to sprawa odpowiedzialności, za którą musisz wypłacić odszkodowanie.

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Ubezpieczenie OC – jak to wygląda? 

Śnieżka w oknie sąsiada, stłuczenie pożyczonego laptopa czy pies z zatopionymi zębami w łydce przechodnia – w takich przypadkach obowiązuje ubezpieczenie OC. Nawet jeśli coś Ci się stanie podczas wakacyjnego wyjazdu za granicą, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Ci pomoże, ponieważ zazwyczaj obowiązuje na całym świecie. Przy wykupieniu ubezpieczenia należy również upewnić się, że suma ubezpieczenia jest odpowiednio wysoka, ponieważ roszczenia odszkodowawcze mogą być bardzo wysokie, szczególnie w przypadku obrażeń ciała z uszkodzeniami fizycznymi.

Ty jako sprawca wypadku a ubezpieczenie OC 

Jeśli przypadkowo spowodowałeś komuś szkodę, jak najszybciej opisz szkody w swoim ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. To zainicjuje dla Ciebie niezbędne kroki. W razie wypadku samochodowego pomoże ekspert, który na podstawie ekspertyz potrafi kompetentnie i obiektywnie ocenić szkodę. Tutaj ważne jest, abyś jako sprawca komunikował się ze stroną poszkodowaną i wymieniał dane osobowe na miejscu, aby można było wyjaśnić odpowiedzialność i kwestię odszkodowania za szkody.

Nasza firma będzie pomocna również, jeśli chodzi o odzyskiwanie odszkodowań z PZU. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy. Nasz doradca sprawdzi Twoje ubezpieczenie OC w kompleksowy sposób, a także kwestię, czy można dochodzić roszczeń o odszkodowanie za ból i cierpienie. Jeśli chcesz dochodzić roszczenia o odszkodowanie za szkodę, powinieneś je jak najszybciej uregulować. Ponieważ są też pewne terminy, których należy przestrzegać.

Masz pytania dotyczące odszkodowania lub nie jesteś pewien, co obejmuje Twoje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej? Po prostu skontaktuj się z nami!