fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Odzyskiwanie odszkodowań ac

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki firma ubezpieczeniowa zajęła się Twoją sprawą, powinieneś zwrócić się przede wszystkim do osób odpowiedzialnych w firmie, niezależnie od tego, czy Twoja skarga dotyczy decyzji, odpowiedzi administratora czy długiego czasu rozpatrywania. Odzyskiwanie odszkodowania z AC możesz zająć się sam, jednak możesz też od razu wybrać nas. 

Jeśli po samodzelnym złożeniu skargi do firmy ubezpieczeniowej nadal nie jesteś zadowolony, skontaktuj się z nami.

Odzyskiwanie odszkodowań AC – od czego zacząć?

Masz prawo do otrzymania pisemnej decyzji od towarzystwa ubezpieczeniowego. Firma powinna uzasadnić swoją decyzję, aby zrozumieć, w jaki sposób do niej doszło i określić, na jakich warunkach ubezpieczenia opiera się decyzja. Jeśli nie otrzymałeś jeszcze decyzji na piśmie, poproś o nią.

Wykaż, że masz prawo do odszkodowania AC

Twoim obowiązkiem jest wykazanie, że masz prawo do odszkodowania. Przeczytaj jakie wymagania są określone w warunkach ubezpieczenia. Zastanów się, jakie dowody możesz przedstawić, aby spełnić wymagania. Aby mieć rację w sprawie, może być wymagana nowa dokumentacja, z której wynika, że firma ubezpieczeniowa podjęła złą decyzję.

 

Złóż skargę jak najszybciej po podjęciu decyzji

Jak najszybciej skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową jeśli masz wątpliwości co do decyzji na temat ubezpieczenia AC.

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Jakie szkody obejmuje ubezpieczenie AC?

Częściowe ubezpieczenie autocasco obejmuje nieobliczalne szkody spowodowane pożarem lub wybuchem, burzą, powodzią, gradem, piorunem, inwazją gryzących kun lub stłuczeniem szkła oraz wypadkami z udziałem dzikich zwierząt na własnym pojeździe. Ubezpieczenie wkracza również w przypadku kradzieży samochodu.

Pełne ubezpieczenie obejmuje wszystkie wyżej wymienione uszkodzenia pojazdu, a także szkody przypadkowe spowodowane przez Ciebie. Opłaca się również w przypadku wandalizmu lub gdy druga strona uczestnicząca w wypadku uciekła po kolizji. Jeżeli sprawca szkody nie jest w stanie zapłacić, w tym przypadku odpowiedzialność ponosi również AC.

Prośba o ponowne rozpatrzenie — odwołanie

Jeśli chcesz, aby firma ubezpieczeniowa zmieniła swoją decyzję, musisz napisać do nich, że „prosisz o ponowne rozpatrzenie decyzji”. Możesz to zrobić e-mailem lub listownie. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że Twoja sprawa zostanie należycie rozpatrzona skontaktuj się z nami.

W Twoim imieniu, jako firmy odzyskującej odszkodowania możemy zakwestionować, w jaki sposób firma podjęła decyzję, samodzielnie opisać, dlaczego dokonała złej oceny lub dołączyć nowe dokumenty, które wskażą, co chcesz uzyskać. Usuniemy wszelkie nieporozumienia i niejasności. Masz wsparcie w zakresie warunków ubezpieczenia lub praktyki? Czy obiecano Ci coś, co można zarejestrować lub nagrać?

Zadzwoń do nas lub napisz – postaramy się rozwiązać Twój problem.

Procedury reklamacyjne, których muszą przestrzegać wszystkie firmy ubezpieczeniowe – odzyskiwanie odszkodowań AC

Istnieją zasady rozpatrywania reklamacji, których muszą przestrzegać wszystkie firmy ubezpieczeniowe. Firmy ubezpieczeniowe muszą zapewnić klientom możliwość zgłaszania skarg na firmę w odpowiedni sposób. Rozpatrywanie reklamacji musi przebiegać sprawnie, a reklamacje muszą być udzielane jak najszybciej. Każda firma ubezpieczeniowa musi mieć osobę odpowiedzialną za reklamacje, która jest ostatecznie odpowiedzialna za procedury reklamacyjne.

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie wywiąże się z obowiązku zapłaty po rozsądnym terminie kontroli, nastąpi opóźnienie w zapłacie i towarzystwo ubezpieczeniowe będzie również musiało pokryć szkodę spowodowaną opóźnieniem. Szkoda spowodowana opóźnieniem może obejmować również opłatę dla prawnika, który przypomina ubezpieczycielowi o obowiązku świadczenia świadczeń