fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Praca w rolnictwie należy nie tylko do jednej z najcięższych lecz również niesie ze sobą wiele ryzyk jak – Wypadek w rolnictwie. Najczęstsze zdarzenia to wypadki w związku z użytkowaniem maszyn rolniczych oraz szkody spowodowane przez zwierzęta. Wiele osób poprzestaje dochodzenia należnych im kwot pieniężnych za wypadek przy pracy w gospodarstwie na uzyskaniu jednorazowego odszkodowania z KRUS, które wynosi 700 zł za każdy procent ustalonego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy rolnik ma obowiązek posiadania polisy OC. W razie wypadku w obrębie gospodarstwa, każdej osobie poszkodowanej należy się rekompensata za doznaną krzywdę oraz zwrot poniesionych wydatków w  postaci zadośćuczynienia i odszkodowania. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, a więc i samego rolnika jak i jego rodzinę. Ponadto każde gospodarstwo rolne musi posiadać wykupione ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa od zdarzeń takich jak ogień, deszcz nawalny, huragan itp. Z doświadczenia wiemy, iż Towarzystwa Ubezpieczeń często bezpodstawnie odmawiają wypłaty odpowiednich odszkodowań w związku z powstaniem szkody. Zgłoś się do nas, bezpłatnie przeanalizujemy Twój przypadek i podejmiemy odpowiednie kroki celem uzyskania należnych Ci pieniędzy.wypadek w rolnictwie odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie – kiedy możesz dochodzić swoich praw?

Zawód rolnika to bardzo odpowiedzialna praca. Niestety wiąże się z ryzykiem wypadku, w efekcie którego zarówno gospodarstwo, jak i gospodarz, mogą ponieść szkody – materialne lub  zdrowotne. Jeśli w wyniku niebezpiecznej sytuacji poniosłeś jakiekolwiek straty, możesz starać się o wypłatę środków finansowych od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jednak aby otrzymanie odszkodowania za wypadek w rolnictwie było możliwe, musi zostać spełnionych kilka kryteriów. Przede wszystkim wypadek musi przydarzyć się na terenie gospodarstwa rolnego, w drodze z domu do gospodarstwa lub z gospodarstwa do domu. W definicję wypadku w rolnictwie wpisuje się także wypadek na terenie innego gospodarstwa rolnego, pod warunkiem że ma ono bezpośredni związek z działalnością osoby poszkodowanej. Do niebezpiecznej sytuacji może dojść w wyniku zachowania zwierząt, awarii lub nieprawidłowej pracy maszyny rolniczej, groźnego upadku czy zatrucia, na przykład nawozami. Wiąże się to z zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia, dlatego wszystkim rolnikom ubezpieczonym w KRUS, podobnie jak ich pracownikom oraz rodzinie, należy się odszkodowanie za wypadek w rolnictwie.

Jakie odszkodowanie za wypadek w rolnictwie Ci się należy?

Duże znaczenie ma rodzaj wypadku oraz poniesionych szkód. Mówiąc ogólnie, odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje każdej ubezpieczonej osobie, która pracuje w danym gospodarstwie rolnym i poniosła jakiekolwiek szkody z tego tytułu, a także rodzinie poszkodowanego rolnika. W zależności od rodzaju zagrożenia oraz konsekwencji jednorazowe odszkodowanie może zostać przyznane w różnej wysokości. Najmniejsza kwota dotyczy problemów zdrowotnych po wypadku – kwota jest wyliczana dzięki pomnożeniu ustalonej stawki przez każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli konsekwencje powypadkowe są na tyle duże, że osoba poszkodowana nie może funkcjonować samodzielnie, przyznana kwota powinna być odpowiednio wyższa. Największe zadośćuczynienie otrzymują osoby najbliższe poszkodowanemu, który w wyniku wypadku poniósł śmierć. W takiej sytuacji małżonek lub dziecko ofiary może liczyć nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych odszkodowania za wypadek w rolnictwie.

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie od KRUS?

Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie się do najbliższego oddziału KRUS. Im szybciej, tym lepiej – termin zgłoszenia wypadku mija po pół roku od dnia zdarzenia. Następnie sprawą zajmuje się KRUS, który przeprowadza postępowanie mające na celu wyjaśnienie powodów wypadku oraz jego okoliczności. W efekcie tego postępowania zostaje sporządzony protokół, do którego poszkodowany ma prawo zgłosić swoje uwagi maksymalnie w ciągu siedmiu dni od zapoznania się z treścią dokumentu.

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z OC rolnika?

Rolnik, który wykupił ubezpieczenie OC w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie właśnie w ramach tej polisy. Obejmuje ona budynki gospodarcze. Przysługuje też pracownikom gospodarstwa w sytuacji, kiedy do zdarzenia doszło z winy rolnika. Sam rolnik również może z niego skorzystać, jeśli ucierpiał w wyniku wypadku, ale będzie to kwota pokrywająca wyłącznie koszty leczenia. Taka polisa jest także rodzajem zabezpieczenia w sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku z udziałem osób trzecich. Poszkodowana osoba spoza gospodarstwa może bowiem ubiegać się o uzyskanie odszkodowania za wypadek w rolnictwie z OC rolnika, które pokryje koszty leczenia, zadośćuczynienie czy ewentualną rentę.

Dochodzenie odszkodowań za wypadek w rolnictwie – profesjonalna pomoc

Firma Pomoc Powypadkowa specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za wypadek w rolnictwie. Pomożemy Ci, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe bezpodstawnie odmówiło wypłaty odszkodowania. Nasz zespół składa się z doświadczonych rzeczoznawców, lekarzy prawników oraz byłych pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego dobrze znamy praktyki takich firm i wiemy, jakie kroki podjąć, by pomóc Ci uzyskać zadośćuczynienie w satysfakcjonującej wysokości. Przeanalizujemy Twoją sytuację i podejmiemy najlepsze działania w Twoim imieniu, tak byś nie musiał martwić się o pieniądze. Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz profesjonalnej pomocy w dochodzeniu odszkodowań za wypadek w rolnictwie. Jeśli chcesz wrócić na naszą stronę główną kliknij w poniższy link: www.pomocpowypadkowa.com