fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy

Wydarzył Ci się przykry wypadek z udziałem osób trzecich? Możesz dochodzi swojego odszkodowania z OC sprawcy.
Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie, musisz wiedzieć, że odszkodowanie podlega pewnym wymogom odszkodowania. Możesz ubiegać się o odszkodowanie m.in. w związku z wypadkiem drogowym, błędem lekarskim, uszkodzeniem ciała, a także w przypadku zniewagi lub szkody kredytowej. Każdy, kto bezprawnie wyrządza komuś szkodę, obowiązany jest ją naprawić. Powstaje wtedy obowiązek naprawienia szkody, niezależnie od winy, w przypadkach określonych przepisami prawa lub gdy wykonywane przez sprawcę działanie pociąga za sobą szkodę ze swej natury i sprawia zagrożenie dla praw innych osób.

dochodzenie odszkodowania z oc sprawcy - Pomocpowypadkowa

Dochodzenie odszkodowania z OC – co musisz wiedzieć?

Postępuj w następujący sposób, aby dochodzić roszczenia o odszkodowanie:
➡️ Udowodnij winę.
Jeśli żądasz odszkodowania lub odszkodowania za ból i cierpienie, ciężar dowodu spoczywa na Tobie. Musisz udowodnić, że szkodliwe zdarzenie (np. wypadek) jest przyczyną obrażeń lub uszkodzenia mienia.

Zadzwoń na policję i idź do lekarza – dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy

Zwłaszcza w przypadku wypadków drogowych nie zawsze jest od razu jasne, kto złamał przepisy dotyczące pierwszeństwa przejazdu, kto jechał zbyt szybko, czy i kto jest winny. Dlatego w każdym przypadku powinieneś powiadomić policję, nawet jeśli szkoda jest tylko pozornie niewielka. Jeśli w wypadku również odniosłeś obrażenia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem – nawet jeśli masz tylko kilka siniaków i zadrapań. Poważne obrażenia rzadko są widoczne gołym okiem. Na przykład, jeśli doznałeś urazu kręgosłupa szyjnego, możesz być uprawniony do odszkodowania za ból i cierpienie. Ponadto raporty policyjne i medyczne często służą jako niezbędny dowód w przypadku sporu prawnego.

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Odszkodowanie – jak dochodzić swoich roszczeń z OC sprawcy?

Nieważne, czy to wgnieciony samochód, czy pęknięty ekran iPhone’a – jeśli coś się zepsuje, jest sporo kłopotów, a koszty naprawy wysokie może należeć Ci się odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy. Aby nie utknąć w kosztach bez własnej winy, dobrze jest wiedzieć, w jakich przypadkach przysługuje Ci odszkodowanie i jak możesz je dochodzić. W razie pomocy skontaktuj się z nami – dochodzenie odszkodowań Warszawa

Odszkodowanie – kiedy mam do niego prawo?

Zawsze masz prawo do odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy, jeśli zostałeś pokrzywdzony w jakikolwiek sposób przez zawinione zachowanie innej osoby. Na przykład, jeśli uczestniczyłeś w wypadku drogowym nie z własnej winy, a teraz masz ósemkę na przedniej osi swojego roweru, istnieje duża szansa, że otrzymasz zwrot kosztów za wyrządzone szkody. Co do zasady, wyrządzający szkodę, zobowiązany jest do przywrócenia Państwa mienia do stanu pierwotnego – albo poprzez jego naprawę, albo poprzez wypłatę tzw. odszkodowania.
Nawiasem mówiąc, dotyczy to również Twojego zdrowia i innych praw. Jeśli skręciłeś rękę lub doznałeś siniaków w wyniku wypadku rowerowego, osoba odpowiedzialna musi między innymi pokryć koszty leczenia

Pisemne roszczenie o odszkodowanie – odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy

Jeśli chcesz dochodzić roszczenia o odszkodowanie z OC sprawcy, powinieneś najpierw spróbować zawrzeć ugodę pozasądową z drugą stroną. Sporządź pisemne roszczenie o odszkodowanie i wyślij je do osoby, która spowodowała szkodę lub do jego firmy ubezpieczeniowej. Aby zwiększyć swoje szanse na szybkie załatwienie sprawy pozasądowej, powinieneś szczegółowo opisać zdarzenie szkodowe i powstałą szkodę. Dlatego ważne jest, aby do pisma dołączyć następujące dokumenty:

 • zdjęcia i zeznania świadków potwierdzające przyczynę szkody,
 • raporty medyczne, policyjne i ubezpieczeniowe potwierdzające wymierne ekonomicznie szkody,
 • prawidłowa kalkulacja odszkodowania.
Pisemne roszczenie o odszkodowanie

Jakie są rodzaje uszkodzeń? Jak dochodzić odszkodowania z OC sprawcy

Istnieją różne rodzaje szkód, za które możesz otrzymać odszkodowanie. Można je podzielić na te główne grupy: 

 • urazy osobiste: upośledzenie zdrowia lub integralności fizycznej osoby,
 • uszkodzenie mienia: uszkodzenie lub zniszczenie mienia,
 • rzeczywista szkoda majątkowa: szkoda finansowa bez jednoczesnego uszkodzenia osoby lub mienia,
 • fałszywa strata finansowa (= wynikowa strata finansowa): strata finansowa jest wynikiem obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia (np. utrata zarobków w wyniku obrażeń fizycznych),
 • szkoda niematerialna / niematerialna (= szkoda niepieniężna): uszkodzenie dóbr „niepieniężnych”, takich jak życie, ciało, wolność i honor (w przeciwieństwie do wszelkich szkód materialnych).

Czy wszyscy ludzie muszą płacić odszkodowanie? Dochodzenie roszczeń z OC sprawcy

Nie, nie każdy musi płacić odszkodowanie. Osoby niezdolne do czynów niedozwolonych są zwykle z tego wyłączone. Osoby, które nie są w stanie ocenić skutków własnych działań, nie są w stanie popełnić przestępstwa lub są winne. Oznacza to, że nie rozumieją, co to znaczy, gdy powodują szkody. Osoby niezdolne do popełnienia przestępstwa to:

 • dzieci do 7 lat (w ruchu drogowym do 10 lat),
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby z chorobami ograniczającymi ich zdolności poznawcze (np. demencja).