Wypadek w rolnictwie - Pomoc Powypadkowa

Wypadek w rolnictwie

Praca w rolnictwie należy nie tylko do jednej z najcięższych lecz również niesie ze sobą wiele ryzyk jak – Wypadek w rolnictwie. Najczęstsze zdarzenia to wypadki w związku z użytkowaniem maszyn rolniczych oraz szkody spowodowane przez zwierzęta.

Wiele osób poprzestaje dochodzenia należnych im kwot pieniężnych za wypadek przy pracy w gospodarstwie na uzyskaniu jednorazowego odszkodowania z KRUS, które wynosi 700 zł za każdy procent ustalonego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy rolnik ma obowiązek posiadania polisy OC. W razie wypadku w obrębie gospodarstwa, każdej osobie poszkodowanej należy się rekompensata za doznaną krzywdę oraz zwrot poniesionych wydatków w  postaci zadośćuczynienia i odszkodowania. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, a więc i samego rolnika jak i jego rodzinę.

Ponadto każde gospodarstwo rolne musi posiadać wykupione ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa od zdarzeń takich jak ogień, deszcz nawalny, huragan itp. Z doświadczenia wiemy, iż Towarzystwa Ubezpieczeń często bezpodstawnie odmawiają wypłaty odpowiednich odszkodowań w związku z powstaniem szkody. Zgłoś się do nas, bezpłatnie przeanalizujemy Twój przypadek i podejmiemy odpowiednie kroki celem uzyskania należnych Ci pieniędzy.

 

Jeśli chcesz wrócić na naszą stronę główną kliknij w poniższy link:

www.pomocpowypadkowa.com