fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Kolizja na terenie obcego państwa

Polacy chętnie podróżują autami po całej Europie. Wszak nasz kontynent jest piękny i ma wiele do zaoferowania, a w zasięgu jednego dnia jazdy mamy do wyboru wiele wspaniałych miast oraz malowniczych krajobrazów. Mając w pamięci nieśmiertelną maksymę „wypadki chodzą po ludziach”, pragniemy przedstawić jak zachować się gdy staniemy się uczestnikiem (nie sprawcą) kolizji za granicą.

W razie wypadku za granicą ścieżka dochodzenia odszkodowania są uzależnione od tego w jakim państwie doszło do zdarzenia oraz od tego w jakich państwach zarejestrowane były pojazdy uczestników wypadku.

Bardzo ważne jest zapisanie numeru tablic rej. oraz marki auta sprawcy, a także uzyskanie informacji o  jego ubezpieczeniu OC niezwłocznie po zdarzeniu. W niektórych przypadkach ustalenie ubezpieczyciela sprawcy po powrocie do kraju jest niezwykle trudne bądź niemożliwe, nawet jeżeli dysponujemy  dokładnymi danymi kierowcy i pojazdu sprawcy.

Ustalenie ubezpieczyciela OC po powrocie do Polski jest możliwe dzięki systemowi krajowych ośrodków informacji działających we wszystkich państwach EOG oraz w Szwajcarii.
Roszczenie można zgłosić w państwie zdarzenia ubezpieczycielowi OC sprawcy bądź  w Polsce reprezentantowi do spraw roszczeń wyznaczonemu przez ubezpieczyciela sprawcy.

Reprezentant do spraw roszczeń to zazwyczaj zakład ubezpieczeń działający na terenie Polski, który na podstawie dwustronnej umowy godzi się przeprowadzać w imieniu zagranicznego zakładu ubezpieczeń całość postępowania likwidacyjnego.

Jeśli nie wiemy kto jest właściwym reprezentantem do spraw roszczeń, możemy wystosować zapytanie do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeżeli nie ustalono ubezpieczyciela sprawcy szkodę można zgłosić do organu odszkodowawczego w państwie zamieszkania poszkodowanego lub do funduszu gwarancyjnego w państwie wypadku. Zakres i wysokość odszkodowania są uzależnione od przepisów obowiązujących w państwie wypadku.

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją wydaną w sprawie i zdecydujemy się na skierowanie sprawy na drogę sądową, wówczas należy pamiętać, iż pozwanym zawsze będzie PBUK.

Facebook
Twitter
LinkedIn