fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Podatki związane z umową cesji

Co do zasady odszkodowanie oraz zadośćuczynienie zwolnione są z podatku. Sytuacja kształtuje się inaczej w przypadku gdy osoba poszkodowana decyduje się przelać wierzytelność przysługującą jej względem ubezpieczyciela, czyli mówiąc potocznie odsprzedać szkodę bądź dokonać umowy cesji. W takim przypadku Państwo traktuje wypłaconą przez firmę odszkodowawczą kwotę jako przychód i wymaga uiszczenia stosownego podatku dochodowego.

W większości instytucji podobnych do naszej współpraca kończy się na przelaniu kwoty umówionej w umowie cesji pozostawia obowiązek zapłaty podatku na kliencie. My w swojej praktyce stawiamy na odróżnieniu się od konkurencji i czynieniu jak największych ustępstw naszym Klientom. W związku z powyższym przyjęliśmy model działania, w którym to my – Pomoc Powypadkowa, opłaca za Klienta należny podatek dochodowy. Obecnie jesteśmy na finiszu roku podatkowego i rozsyłamy do wszystkich naszych Klientów wypełnione PITy-11, pozostawiając na Klientach jedynie obowiązek złożenia PIT-u do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi Klienci po pierwsze otrzymują w rzeczywistości większą kwotę dopłaty do odszkodowania, a niżeli skorzystali by z oferty konkurencyjnej firmy, a po drugie odciążamy naszych Klientów z formalności poprzez wypełnienie za nich druków PIT. Klientowi pozostaje cieszyć się dodatkową gotówką.

Podatek dochodowy nie jest jedynym podatkiem jaki należy uiścić przy okazji zawierania umowy cesji wierzytelności, bowiem pamiętać należy również o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązuje zasada, że umowa sprzedaży wierzytelności podlega PCC wtedy, jeżeli jej przedmiotem są:
a) prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
b) prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i umowa została zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlega umowa sprzedaży wierzytelności w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem VAT lub zwolniona z tego podatku.

Jak zatem wyraźnie widać umowa cesji jest objęta PCC, jednakże w tym miejscu wskazać należy, iż to kupujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty, która wynosi 1% wartości umowy. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności przenoszącej to prawo na kupującego, kupujący ma obowiązek, bez wezwania ze strony organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni.

Jak zatem widać, zawarcie umowy umowy cesji obarczone jest koniecznością zapłaty dwóch podatków, jednakże wybierając Pomoc Powypadkową mogą być Państwo pewni, iż to my zapłacimy za Państwa podatek, a Wam pozostanie jedynie cieszyć się dodatkową gotówką.

Facebook
Twitter
LinkedIn