fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Kolizja z udziałem obcokrajowca

Obcokrajowcy są sprawcami dziesiątek tysięcy zdarzeń na terenie Polski.  Jak zatem zachować się kiedy stajemy się uczestnikami zdarzenia spowodowanego przez obywatela innego kraju, poruszającego się pojazdem zarejestrowanym za granicą.

Likwidacja szkody spowodowanej w Polsce przez zagraniczny pojazd nie różni się znacznie od standardowej procedury, np. w ustalaniu winy uczestników czy rozmiarów szkody. Poszkodowani jednak rzadko kiedy wiedzą, że obowiązuje w tym wypadku odmienny termin na wypłatę odszkodowania. Mianowicie 30-dniowy termin zaczyna biec od daty potwierdzenia gwarancji ubezpieczeniowych z zagranicy, na co zagraniczny ubezpieczyciel ma 42 dni.

Różnice w postępowaniu dostrzec można zaś na etapie postępowania sądowego.

Jeśli nie da się sporu rozstrzygnąć na etapie likwidacji i trafia on do sądu, po stronie pozwanego występuje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dalsze postępowanie toczy się już normalnym tokiem zgodnie z polską procedurą cywilną.

Tematyka odszkodowań w sprawach z występującym elementem zagranicznym jest znacznie szersza i obejmuje wypadki za granicą, w krajach UE oraz spoza UE, sytuacji kiedy to osoba z zagranicy jest poszkodowanym w wypadku na terenie Rzeczpospolitej. Skłoniło nas to do stworzenia mini cyklu poruszającego powyższe zagadnienia i w najbliższym czasie pochylimy się nad każdym przypadkiem.

Facebook
Twitter
LinkedIn