fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Wypadek w rolnictwie

Wiosna zagościła u nas już na dobre, a to oznacza początek wzmożonej pracy w gospodarstwach rolnych. W 2018 roku doszło do ponad 42 tys. wypadków w rolnictwie, a to i tak tylko te które zostały zgłoszone do KRUS. Sprawdź co należy się osobie poszkodowanej na skutek wypadku w rolnictwie.

Każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej – OC rolnika. Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym – w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – wyrządziła szkodę związaną z funkcjonowaniem tego gospodarstwa.

Co istotne, zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone pojazdami mechanicznymi np. kombajnem.

Każda osoba poszkodowana poprzez wypadek podczas pracy w gospodarstwie rolnym może zgłosić swoje roszczenie do właściwego towarzystwa ubezpieczeń, a w przypadku braku polisy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Każdemu poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, co niestety wciąż nie jest wiedzą powszechną, zaś wielu poszkodowanych ogranicza się do uzyskania jednorazowego odszkodowania z KRUS. Ponadto poszkodowany może ubiegać się o rentę, zwrot utraconego zarobku oraz o zwrot kosztów leczenia.

Do najczęściej spotykanych w naszej praktyce przypadków należą upadki z wysokości, amputacje palców bądź kończyn w kontakcie z maszynami rolniczymi, poparzenia środkami chemicznymi, urazy spowodowane przez zwierzęta.

Doznałeś obrażeń ciała w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym bądź znasz taką osobę? Skontaktuj się z nami i dowiedz się czy w należą Ci się dodatkowe pieniądze.

Facebook
Twitter
LinkedIn