fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Zrzeczenie się roszczenia

Zrzeczenie się roszczeniaW trakcie likwidacji szkody z OC sprawcy, czy to osobowej czy rzeczowej, towarzystwa ubezpieczeń coraz częściej proponują zawarcie ugody. Istotę ugody – zrzeczenie się roszczenia, reguluje Kodeks Cywilny w treści art. 917.

„Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać”

Tyle kodeks cywilny, a co w praktyce oznacza zawarcie ugody z towarzystwem ubezpieczeń?

Po pierwsze gdy podpiszesz druk ugody automatycznie będzie to znaczyło, że zrzeczenie się roszczenia względem ubezpieczyciela jest skuteczne. Innymi słowy podstawa do kreowania roszczeń wobec zakładu ubezpieczeń przestaje istnieć. Nawet jeśli w przyszłości okaże się, iż szkoda której doświadczyliśmy ma w rzeczywistości większy rozmiar niż nam się pierwotnie wydawało.

Zrzeczenie się roszczeniaDla zobrazowania przedstawimy przykład. Pani Anna doznała urazu stawu kolanowego w wypadku komunikacyjnym w 2016 roku. Pani Anna zgłosiła się do nas, gdyż po kilku latach od wypadku okazało się, iż niezbędna jest kolejna operacja kolana powiązana z długą rehabilitacją. Jej konieczność pojawiła się dopiero po 3 latach od wypadku, do tej pory wszystko był w porządku. W trakcie analizowania zgłoszenia Pani Anny nasi prawnicy ustalili, iż została zawarta ugoda na niezwykle niską kwotę. Droga do dochodzenia roszczeń w imieniu Pani Anny została skutecznie zamknięta. Oznacza to, iż Pani Anna nie może dochodzić zwrotu kosztów, które poniesie w związku  z kolejną operacją. Poszkodowana nie uzyska już również dodatkowego zadośćuczynienia.

Pułapka dla nieświadomych – czyli krótko o istocie ugody (zrzeczenie się roszczenia)

Sam fakt, iż przed wydaniem decyzji bądź jednocześnie z nią ubezpieczyciel proponuje pieniądze za zrzeczenie się roszczeń powinien budzić nasze podejrzenia. Towarzystwa ubezpieczeń żerują na nieświadomości osób poszkodowanych bądź wykorzystują ich ciężką sytuację finansową. Niejednokrotnie zdarza się, iż kwota ugody jest nawet dziesięciokrotnie niższa niż kwota możliwa do uzyskania w sądzie.

Co istotne po podpisaniu ugody dochodzenie roszczeń przed sądem jest już niemożliwe. Oczywiście możesz wytoczyć powództwo. Jednak przegrasz taką sprawę. Dlatego właśnie co do zasady zawsze odradzamy podpisywanie ugody z ubezpieczycielem. Na to zawsze będzie czas.

Ugoda – zrzeczenie się roszczenia, jest szczególnym oświadczeniem, ze względu na skutki prawne jakie wywołuje. Dlatego przed jej podpisaniem zawsze należy się skonsultować z osobą doświadczoną w podobnych sprawach. Serdecznie zachęcamy do kontaktu, również osoby, które z nami nie współpracowały a stoją przed decyzją zawarcia ugody. Zawsze służymy pomocą oraz bezpłatną poradą.

 

Jeśli chcesz wrócić na naszą stronę główną kliknij w poniższy link:

www.pomocpowypadkowa.com

Facebook
Twitter
LinkedIn