fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Szkoda osobowa w wypadku komunikacyjnym

Za każdy uszczerbek na zdrowiu powstały w wypadku z cudzej winy osobie poszkodowanej należy się odpowiednie zadośćuczynienie. Niezależnie czy do obrażeń doszło wskutek zdarzenia drogowego, wypadku w rolnictwie czy też na skutek potknięcie o wystającą płytę chodnikową. 

Szkoda osobowa jest pojęciem niezwykle szerokim. W jego ramach mieści szkoda na osobie tj. wszelkie uszkodzenia ciała, uraz w sferze psychicznej, śmierć osoby bliskiej oraz zerwane relacje, w przypadku osób, które na skutek wypadku pozostają w stanie wegetatywnym. Może nią być cierpienie fizyczne bądź psychiczne oraz taka strata majątkowa, która jest związana z obrażeniami ciała oraz rozstrojem zdrowia i ma wpływ na finanse osoby poszkodowanej

Każdej osobie, która w jakimkolwiek wypadku nie ze swojej winy doznała obrażeń ciała należy się stosowne zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenie oraz zwrot utraconych korzyści oraz renta, jeśli zachodzą ku temu stosowne przesłanki. Polskie prawo nie przewiduje żadnego sposobu obliczania zadośćuczynienia i zawsze jest to kwestia indywidualna, na którą ma wpływ wiele czynników takich jak rozmiar uszczerbku na zdrowiu, wpływ obrażeń na codzienne funkcjonowanie poszkodowanego itp..  Co istotne należy pamiętać, iż uraz w sferze psychicznej, również należy traktować jako szkodę osobową. Jeśli na skutek wypadku odczuwamy obniżony nastrój, jesteśmy wycofani, odczuwamy lęk bądź doświadczamy kłopotów ze snem to również za to należy się zadośćuczynienie. Ubezpieczyciele coraz rzadziej odmawiają zapłaty za urazy co psychiczne, co jeszcze niedawno nie było tak oczywiste. 

Niejednokrotnie na skutek zdarzenia szkodowego osobie poszkodowanej należy się renta. Może być to renta wyrównawcza, jeśli na skutek poniesionych obrażeń poszkodowany nie jest w stanie zarabiać tak jak przed wypadkiem bądź renta na zwiększone potrzeby jeśli osoba poszkodowana musi ponosić stałe wydatki związane ze szkodą. 

Oczywiście roszczenie za obrażenia ciała musi być w należyty sposób udokumentowane abyśmy mogli się ubiegać o zadośćuczynienie oraz rentę. Oznacza to konieczność skrupulatnego zbierania wszelkiej dokumentacji z procesu leczenia, rachunków, faktur oraz innych dokumentów, które w naszym mniemaniu związane są ze szkodą. 

Szczególnymi rodzajami roszczeń osobowych są roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej oraz zadośćuczynienie za zerwane relacje w przypadku osób w stanach wegetatywnych i przysługują one osobom bliskim osób poszkodowanych. Każdemu członkowi rodziny osoby zmarłej w wypadku należy się zadośćuczynienie, którego wysokość uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa. Roszczenie o zerwane więzi rodzinne jest stosunkowo nowym roszczeniem i przysługuje ono osobom bliskim poszkodowanego, który na skutek wypadku poniósł tak rozległe obrażenia, iż pozostaje w stanie wegetatywnym tj. wciąż osobą żywą, jednakże bez kontaktu i możliwości samodzielnej egzystencji. Warto skontaktować się z firmą zajmującą się odszkodowaniami powypadkowymi

Jeśli w wypadku ucierpiało zdrowie Twoje bądź osoby Ci bliskiej skontaktuj się z nami, sprawdzimy co możemy dla Ciebie zrobić. 

Facebook
Twitter
LinkedIn